--
0

      ကၽြန္ေတာ္ ဒီေန႔ Aurora 3D Text & Logo Maker 12.07.31 ေလးတင္ေပးလိုက္ပါတယ္...! LoGo ေလးေတြ ကို 3D ဒီဇိုင္းေလးေတြ လုပ္ခ်င္သူေတြ အတြက္ အဆင္ေျပေစတဲ့ Software ေလးပါပဲ..! ကၽြန္ေတာ္ Keygen ေလးပါ ထည့္ေပးထားပါတယ္...! သံုးရတာ အဆင္ေျပလိမ့္မည္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္...!စိတ္ဝင္စားရင္ေတာ့ ေအာက္မွာ Mediafire ေလးျဖင့္တင္ေပးထားပါတယ္...! 

 Available Features in Aurora 3D Text and Logo Maker

reflection, reflection, mixing, deformation texture, and other functions, metal, glass, plastic and other texture effects so that their work will never lose a powerful 3D software;
• hand size, SVG graphic import graphics and fonts, and imports pictures and external models, using software to easily respond to the needs of different design flexibility.
 Makes editing and special effects:
• Software specially designed for the advanced operator, size and text to make the move, rotate, zoom, resize the window without using the price is very convenient, everything is intuitive, creative looks .
• Unlimited undo about being different is trying not to worry.
• Front and side color, material, shape and texture of the text can be adjusted. Software to choose from dozens of texture library, unique texture, reflection, mirror, transparent effects, coupled with the metal, glass, and other special effects makes it easy to create.
• Texture support zoom, move, rotate, etc. deformation, texture and increase flexibility. In addition, we can easily create animated texture, the texture was more realistic.
Dozens of ways to free choice of Bevels, bevel height independently to meet the needs of different size can be adjusted.
• The software provides three adjustable light mode


ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းမ်ားျဖင့္ျပည့္စံုပါေစ...!


                                 " ဒီမွာယူသြားပါ..."  ( 41.89 MB )

                  အသိပညာ အတတ္ပညာ တိုးပြားနိဳင္ပါေစ...!

No Response to "Aurora 3D Text & Logo Maker 12.07.31...!"

Post a Comment

ေရးခ်င္ရာေရးခဲ့ပါ စိတ္မဆိုးပါ...ေပ်ာ္ရႊင္ပါေစ သူငယ္ခ်င္း...!