--


           ကၽြန္ေတာ္ ဒီေန႔ 50 Top Secret Ice-Cream Recipes Part 2 ေလးတင္ေပးလိုက္ပါတယ္...! ကၽြန္ေတာ္ အရင္ Part 1 ေလးတင္ေပးထားပါတယ္...! ဒီတစ္ခါလည္း Ice-Cream လုပ္နည္းအမ်ိဳးေပါင္း 50 ပါဝင္ပါတယ္...! စိတ္ဝင္စားတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြရွိရင္ အဆင္ေျပေအာင္လို႔ တင္ေပးလိုက္တာပါ...! ဖိုင္ဆိုဒ္ကလည္း အရမ္းမၾကီးတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ အသံုးလိုရင္ ေအာက္မွာ အဆင္ေျပတဲ့ လင့္က ယူသြားနိဳင္ပါတယ္...!


    1. Cinnamon-Ginger Ice Cream 2. Cinnamon Ice Cream 3. Coconut Ice Cream 4. Coconut Lime Sorbet 5. Coffee Bean Ice Cream 6. Coffee Brickle Ice Cream 7. Coffee Ice Cream 8. Cranberry Ice Cream 9. Custard Ice Cream, Texas-Style 10. Dairy Cream Ice Cream 11. Dark Fudge Ice Cream 12. Date Ice Cream 13. Easy Chocolate Ice Cream 14. Easy Melon Ice 15. Easy Pineapple Sherbet 16. Eggnog Ice Cream with Hot Buttered Rum 17. English Toffee Ice Cream 18. Espresso Frozen Pops 19. Fig Ice Cream 20. First Prize Ice Cream 21. Fresh Peach Ice Cream 22. Fresh Strawberry Ice Cream 23. Frozen Lemon Cheesecake Ice Cream 24. Frozen Vanilla Custard 25. Fruit Cake Ice Cream 26. Fruit-Flavored Sherbet 27. Fruit Sherbet 28. Fudge Ice Cream 29. Fudgesicle Ice Cream 30. Garlic Ice Cream 31. Ghirardelli's Chocolate Ice Cream 32. Gooseberry-Marshmallow Ice Cream 33. Green Tea Ice Cream 34. Homemade Creamy Ice Cream 35. Homemade Southern Ice Cream 36. Ice Cream Cones 37. Iced Cappuccino 38. Irish Cream Ice Cream 39. Jack Daniel's Chocolate Ice Cream 40. Jack Daniel's Ice Scream 41. Jalapeno Ice Cream 42. Key Lime Ice Cream 43. Kool-Aid Ice Cream 44. Kool-Aid Sherbet 45. Kumquat Ice Cream 46. Lemon Buttermilk Ice Cream 47. Lemon Custard Ice Cream 48. Lemon Granita 49. Lemon Ice Cream 50. Lemonade Sherbet
 ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းမ်ားျဖင့္ျပည့္စံုပါေစ...! 
                                                  " MEDIAFIRE.."                                                                               ( 1.98 MB )                                    " MINUS.."                              အသိပညာ အတတ္ပညာ တိုးပြားနိဳင္ပါေစ...!   

1 Response to 50 Top Secret Ice-Cream Recipes Part 2...!

August 23, 2012 at 3:51 PM

စိတ္၀င္စားစ၇ာေလးေတြ
လာအားေပးသြားပါတယ္အစ္ကုိ

Post a Comment

ေရးခ်င္ရာေရးခဲ့ပါ စိတ္မဆိုးပါ...ေပ်ာ္ရႊင္ပါေစ သူငယ္ခ်င္း...!